Advies voor de projectmatige inzet van beheerovereenkomsten 'akkervogelbescherming' in de zoekzone Westouter

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3669 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In specifiek aangeduide beheergebieden voor akkervogels kunnen landbouwers beheerovereenkomsten ‘akkervogelbescherming’ sluiten. In de meest kansrijke gebieden daarvan, de kernzones, kan elke individuele landbouwer een beheerovereenkomst sluiten. In de resterende oppervlakte van het beheergebied, de zoekzones, kan dit alleen in het kader van een akkervogelproject. Om hier de beheerovereenkomsten ‘akkervogelbescherming’ zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten, geeft dit advies o.a. aan op welke vogelsoorten een akkervogelproject zich best kan richten, welke beheerovereenkomsten het meest aangewezen zijn en wat de minimale oppervlakte is waarop deze maatregelen bij voorkeur genomen worden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-jul-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2361

  Thematische lijst

  • Beheer van fauna
  • Akkervogels
  • Landbouw (maatschappij)
  • Vogels
  • Maatschappij
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Fauna

  Dit citeren