Aedes koreicus in Belgium: to spread or not to spread?

Isra Deblauwe, Katrien De Wolf, Anna Schneider, Jacobus De Witte, Adwine Vanslembrouck, Nathalie Smitz, Kenny Meganck, Wouter Dekoninck, Bram D'hondt, Nicolas Pardon, Kornélia Kurucz, Ruth Müller, Wim Van Bortel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1399 Downloads (Pure)

Zoekresultaten