Afstemming doelstellingen Integraal waterbeleid (DIW-KRW) en Natura2000: ecologische vereisten beschermde habitattypen en soorten

Kris Van Looy, Jan Wouters, Anik Schneiders, Luc Denys, Jo Packet, Kris Decleer, Peter Adriaens, G Van Hoydonk

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2063 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Aantal pagina’s53
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2008

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel
  Nr.INBO.R.2008.42

  Thematische lijst

  • Kaderrichtlijn Water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • Natura 2000

  Geografische lijst

  • Vlaamse rivierbekkens

  Dit citeren