Afwegingskader voor de versterking van populaties van Europees beschermde soorten

Joachim Mergeay (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  831 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Voor de instandhouding van sommige Europees beschermde soorten is het nodig populaties te versterken. Dit kan door te vergroten, te verbinden of zelfs door translocaties tussen geschikte leefgebieden. In het advies wordt een theoretisch kader uitgewerkt dat toelaat een wetenschappelijk onderbouwde keuze te maken tussen deze mogelijkheden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-nov-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2832

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren