Alarming decline of freshwater trigger species in western Mediterranean key biodiversity areas

Joana Garrido Nogueira, Ronaldo Sousa, Hassan Benaissa, Geert De Knijf, Sonia Ferreira, Mohamed Ghamizi, Duarte, V Goncalves, Richard Lansdown, Catherine Numa, Vincent Prie, Nicoletta Riccardi, Mary Seddon, Maria Urbanska, Alice Valentini, Ilya Vikhrev, Simone Varandas, Amilcar Teixeira, Manuel Lopes-Lima

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

445 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftConservation Biology
ISSN0888-8892
DOI's
PublicatiestatusE-publicatie voorafgaand op geprinte versie - 6-aug-2021

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Water

Thematische lijst

 • Soorten en biotopen
 • Fauna
 • Flora
 • Insecten
 • Vissen

Taxonomische lijst

 • libellen (Odonata)
 • weekdieren (slakken en mossels) (Mollusca)
 • vissen (Pisces)
 • planten (Plantae)

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer

Geografische lijst

 • Middellands zeegebied
 • Zuid-Europa

Dit citeren