Alternatieve schuilplaatsen voor steenmarters: minder schade en overlast?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1487 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftZoogdier
Volume32
Exemplaarnummer4
Pagina's (van-tot)3-6
Aantal pagina’s4
PublicatiestatusGepubliceerd - 2021

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer
  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

Taxonomische lijst

  • zoogdieren (Mammalia)
  • roofdieren (Carnivora)

Dit citeren