An account of the invasive non-native crayfish in Belgium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

507 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s1
PublicatiestatusGepubliceerd - jun-2022

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Invasieve soorten

Thematische lijst

  • Beleid
  • Exoten (beheer van fauna)
  • Fauna

Taxonomische lijst

  • Rivierkreeften (Astacidea)

Beleidsmatig

  • exotenverordening (EU)

Geografische lijst

  • België

Dit citeren