An index of biotic integrity characterizing fish populations and the ecological quality of Flandrian water bodies

Claude Belpaire, R Smolders, I Vanden Auweele, D Ercken, Jan Breine, Gerlinde Van Thuyne, F. P Ollevier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  140 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'An index of biotic integrity characterizing fish populations and the ecological quality of Flandrian water bodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie