Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden: Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, atmosferische stikstofdepositie en grondwaterstanden

Cécile Herr, Els De Bie, Jan Corluy, Piet De Becker, Jan Wouters, Maarten Hens

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1744 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s154
PublicatiestatusGepubliceerd - 2012

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.3

Thematische lijst

  • Habitats

Dit citeren