Analyse van de duurzaamheid van populaties van Europees beschermde amfibieën en reptielen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1907 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de S-IHD rapporten worden een aantal verbindingen voor amfibieën en reptielen genoemd die noodzakelijk zijn om voor de betreffende populaties een goede staat van instandhouding te bereiken. In het advies werden de soorten ruw gescreend en werd zowel binnen als buiten SBZ nagegaan of (meta)populatie duurzaam kan in stand worden gehouden dan wel of er maatregelen nodig waren. In dit advies wordt per soort een verspreidingskaart weergeven (waarnemingsperiodes 1994-2003 en na 2003) en wordt elke populatie kort aangegeven wat de perspectieven zijn..
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 4-nov-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3027

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Amfibieën en reptielen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren