Analyse van de gerapporteerde drukken en bedreigingen voor de Natura 2000 habitattypen

Desiré Paelinckx (Hoofdauteur), Cécile Herr

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

2017 Downloads (Pure)

Uittreksel

Vlaanderen rapporteert elke zes jaar over de staat van instandhouding van de habitattypen aan de Europese Commissie. Eén onderdeel daarvan betreft het belang van drukken en bedreigingen op de habitats. Voor het opstellen van het Natura 2000 programma 2021 – 2026 vraagt het Agentschap voor Natuur en Bos een analyse van het belang van die drukken en bedreigingen. In dit advies beschrijven we een methode om dit belang te bepalen. Het resultaat is lijst van drukken en bedreigingen voor de Natura 2000 habitattypen die een prioritaire aanpak nodig hebben op bovenlokale tot regionale schaal.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-okt-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3832

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Habitats

Dit citeren