Analyse van de voorgestelde verbindingen voor reptielen en amfibieen in de S-IHD rapporten

Joachim Mergeay (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2035 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de S-IHD rapporten worden een aantal verbindingen voor amfibieën en reptielen genoemd als noodzakelijk om de voor de betreffende populaties een goede staat van instandhouding te bereiken. Binnen de Vlaamse overleggroep instandhoudingsdoelen werd de vraag gesteld of de genoemde verbindingen de volledige lijst betrof. In dit advies zijn de populaties van de betreffende soorten in alle rapporten ruw gescreend of ze tot een duurzame populatie behoren en zoniet of er maatregelen nodig zijn om deze te bekomen. Het verbinden van populaties (tot metapopulaties) kan tot het maatregelenpakket behoren.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 8-aug-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2977

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren