Analysing the recolonisation of a highly fragmented landscape by wild boar using a landscape genetic approach

Anneleen Rutten, Karen Cox, Thomas Scheppers, Bram Vanden Broecke, Herwig Leirs, Jim Casaer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1529 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftWildlife Biology
Exemplaarnummer1
Pagina's (van-tot)1-11
ISSN0909-6396
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 8-jul-2019

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren