Analysis of protected forest areas in Europe - provisional results of the COST Action E27 PROFOR

G Frank, J Latham, D Little, J Parviainen, A Schuck, Kris Vandekerkhove

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek niet door INBO uitgegeven

    2199 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Analysis of protected forest areas in Europe - provisional results of the COST Action E27 PROFOR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen