Analysis of the usefulness of transect counts in monitoring local brown hare populations: Description of monitoring in 12 test areas and detailed analysis of the results from Bertembos

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    607 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Analysis of the usefulness of transect counts in monitoring local brown hare populations: Description of monitoring in 12 test areas and detailed analysis of the results from Bertembos'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie