Ant communities (Hymenoptera: formicidae) of Flemish (north Belgium) wet heathlands, a declining habitat in Europe

Dirk Maes, H Van Dyck, W Vanreusel, J Cortens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    1609 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Ant communities (Hymenoptera: formicidae) of Flemish (north Belgium) wet heathlands, a declining habitat in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie