Application of the ancient forest concept to potential natural vegetation mapping in Flanders, a strongly altered landscape in northern Belgium

Luc De Keersmaeker, N Rogiers, Kris Vandekerkhove, Bruno De Vos, B Roelandt, Johnny Cornelis, A De Schrijver, Thierry Onkelinx, Arno Thomaes, M Hermy, K Verheyen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    15 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Application of the ancient forest concept to potential natural vegetation mapping in Flanders, a strongly altered landscape in northern Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen