Zijn onze Vlaamse bossen aangepast aan klimaatverandering? De impact van bosversnippering op de genetische diversiteit bij Zomereik

Guy Vranckx, H. Jacquemyn, K. Cox, J. Mergeay, Bart Muys, O. Honnay

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  1211 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Met een bosindex van ongeveer 11% (146.381 ha) is Vlaanderen een van de bosarmste regio’s van Europa. Bovendien zijn de meeste Vlaamse bossen vandaag klein en versnipperd, waardoor ze slechts kleine populaties van boomsoorten kunnen herbergen. Dit verhoogt het risico op het verlies van genetische diversiteit door processen zoals genetische drift en inteelt, wat op zijn beurt negatieve gevolgen heeft voor het aanpassingsvermogen van de boomsoorten op lange termijn. Wij gingen op basis van populatiegenetische technieken na hoe we de Vlaamse zomereikenopstanden op de beste manier kunnen verjongen om hun genetische diversiteit te vrijwaren.
  Vertaalde titel van de bijdrageAre our Flemish forests ready for climate change?: the impact of forest fragmentation on the genetic diversity of pedunculate oak
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftNatuur.Focus
  Volume14
  Pagina's (van-tot)128-135
  Aantal pagina’s9
  PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2015

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • B004-plantkunde

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Zijn onze Vlaamse bossen aangepast aan klimaatverandering? De impact van bosversnippering op de genetische diversiteit bij Zomereik'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren