Are we able to monitor changes in forest soils in Flanders?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1639 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 8-okt-2018

Thematische Lijst 2020

 • Data & Infrastructuur
 • Bos
 • Bodem & lucht

Thematische lijst

 • Vermesting
 • Milieu
 • Verzuring
 • Beheer van bos
 • Bossen en parken

EWI Biomedische wetenschappen

 • B270-plantenecologie
 • B410-bodembeheer
 • B430-bosbouw

Beleidsmatig

 • bosbescherming
 • beleid inzake emissies van luchtpolluenten

Geografische lijst

 • Vlaanderen
 • Europa

Technologisch

 • laboratoriumanalyse
 • pedometrie
 • veldwerk (observatie en staalname)

Dit citeren