Arguing along fault-lines: A rhetorical analysis of public divides over wildlife comeback

Ann Van Herzele, Noelle Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

612 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
Volume17
Exemplaarnummer4
Pagina's (van-tot)343-354
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Dit citeren