Assessing the ecological value of grasslands from Sentinel 2: A case study in Flanders

Stien Heremans, Rob Hillen, Laura Vanierschot, Ben Somers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

8 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Pagina's (van-tot)2891-2894
ISSN2153-6996
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

Thematische lijst

  • Graslanden

Technologisch

  • beeldverwerking
  • beeldanalyse

Dit citeren