Assessing the effects of initial soil characteristics, machine mass and traffic intensity on forest soil compaction

E Ampoorter, L Van Nevel, Bruno De Vos, M Hermy, K Verheyen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  13 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Assessing the effects of initial soil characteristics, machine mass and traffic intensity on forest soil compaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen