Assisting stakeholders in their choice of riverine and estuarine plastic clean-up technologies with the aid of Bayesian Belief Networks

Giulia Leone, Anna I Catarino, Ine Pauwels, Thomas Mani, Michelle Tishler, Matthias Egger, Marie Anne Eurie Forio, Peter Goethals, Gert Everaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

Oorspronkelijke taalEngels
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Beheer van water
  • Kust en Estuaria
  • Schadebeheer (beheer)

Beleidsmatig

  • aquatisch beheer

Vrije trefwoorden

  • Plastic catchers
  • river cleanup

Dit citeren