Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest

Wouter Van Landuyt, I Hoste, L Vanhecke, Paul Van den Bremt, W Vercruysse, D de Beer

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek niet door INBO uitgegeven

  Uittreksel

  De “Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest” is het resultaat van 33 jaar florakartering door vrijwilligers en professionelen. In het boek worden ongeveer 1417 soorten besproken. Voor elke soort wordt een kaart weer gegeven met de verspreiding in de periode 1939-1971 en in de periode 1972-2004. Voor 250 soorten wordt een extra kaart voorzien met de verspreiding voor 1939. In de commentaarteksten wordt de standplaats en ecologie, de verspreiding en de trend en populatiegrootte van de soorten besproken. De ruim 850 pagina’s soortbesprekingen en de verspreidingskaarten vormen de kern van dit boek. Daarnaast geven de inleidende hoofdstukken belangrijke extra informatie over de historiek van het project, de methodiek, de globale veranderingen in de flora, een Rode Lijst en de geografische aspecten van de plantenverspreiding. Het boek zal ongetwijfeld voor lange tijd het standaardwerk blijven wat betreft verspreiding en abundantie van planten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit boek kwam er op initiatief van de vereniging Flo.Wer en wordt uitgegeven door de Nationale Plantentuin en het Instituut voor natuur- en bosonderzoek. Het project werd echter gerealiseerd in samenwerking met talrijke andere instanties en verenigingen waaronder Natuurpunt, Likona, AMINAL afd. Natuur, het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoep en het Brussels Instituut voor Milieubeheer.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijFlower/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek/Nationale Plantentuin van België
  Aantal pagina’s1.014
  ISBN van geprinte versie90-726-1968-4
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2006

  Publicatie series

  NaamBoek niet door INBO uitgegeven

  Thematische lijst

  • Flora
  • Rode lijsten

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B290-fytogeografie

  Taxonomische lijst

  • vaatplanten (Tracheophyta)

  Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid

  Geografische lijst

  • Brussels gewest
  • Vlaanderen

  Dit citeren