Attracted to the outside: a meso-scale response pattern of lesser black-backed gulls at an offshore wind farm revealed by GPS telemetry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

5 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Artikel nummerdoi:10.1093/icesjms/fsz199
TijdschriftICES Journal of Marine Science
Aantal pagina’s10
ISSN1054-3139
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - mrt-2020

Thematische lijst

  • Zee- en kustvogels
  • Windenergie

Taxonomische lijst

  • meeuwen en sterns (Laridae and Sternidae)

Geografische lijst

  • Noordzee (Belgisch deel)

Dit citeren