Automated early warning: a pipeline for feeding headline indicators on the state of invasions and to prioritize emerging alien species

Tim Adriaens, Toon Van Daele, Quentin Groom, Sonia Vanderhoeven, Amy J. S. Davis, Diederik Strubbe, Lien Reyserhove, Peter Desmet, Damiano Oldoni

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureCongres abstract in abstractproceedings

915 Downloads (Pure)

Zoekresultaten