Barriers to ecological restoration in Europe: expert perspectives

Jordi Cortina-Segarra, Ismael Garcia-Sanchez, Miriam Grace, Pilar Andres, Susan Baker, Craig Bullock, Kris Decleer, Lynn V. Dicks, Judith L. Fisher, Jan Frouz, Agata Klimkowska, Apostolos P. Kyriazopoulos, David Moreno-Mateos, Patricia M. Rodriguez-Gonzalez, Simo Sarkki, Jorge L. Ventocilla

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

461 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftRestoration Ecology
ISSN1061-2971
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 4-apr-2021

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos
  • Faunabeheer
  • Klimaat
  • Natuur & maatschappij

Dit citeren