Vleermuizen op (kerk)zolders in de provincie Antwerpen: Onderzoek naar voorkomen in en potenties van historische gebouwen

Kris Boers (Hoofdauteur), Wout Willems, David Halfmaerten

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

2726 Downloads (Pure)

Uittreksel

Dit rapport is het eindverslag van het project ‘Vleermuizen op (kerk)zolders in de provincie Antwerpen’. De hoofddoelstelling van dit project was het verzamelen van kennis over welke soorten vleermuizen in welke mate gebruik maken van (grote) zolders als verblijfplaats door gericht onderzoek. Een bijkomend doel is draagvlakverbreding. Door het verzamelen van een grote hoeveelheid uitwerpselen van vleermuizen werken we ook mee aan de verdere kennisopbouw over de genetische toestand van zolderbewonende vleermuizen in de provincie Antwerpen.

Er werden voor dit onderzoek 182 grotere zolders van woningen, abdijen en voornamelijk kerken bezocht. Dit leverde informatie over het voorkomen van vleermuizen en over de potenties van deze grote zolders voor vleermuizen. Het belang voor vleermuizen van de kerk van Lippelo (Sint‐Amands), de abdij van Postel (Mol) en een woningzolder in Herentals, die allen een belangrijke zomerkolonie herbergen van Ingekorven vleermuizen, werd bevestigd. Nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen van deze soort werden ontdekt in een kasteeldomein in Edegem en in Sint‐Katelijne‐Waver. Grote kraamkolonies van Laatvlieger bevinden zich in de kerken van Boom, Olen, Brasschaat, (alweer) Lippelo en Niel. Een grote kraamkolonie Baardvleermuis bevindt zich in de kerk van Hingene (Bornem). In de kerken van Rijkevorsel, Rumst, Meer en in een kasteel in Edegem huisden niet minder dan 3 vleermuissoorten. Meer dan 60 nieuwe verblijfplaatsen van Grijze grootoorvleermuis werden gevonden.

Eerder onderzoek naar de populatie‐genetica van vleermuizen in de provincie Antwerpen beperkte zich tot de gekende kraamkolonies en enkele zwermplaatsen van Ingekorven vleermuizen (Postel, Lippelo, Herentals) (Alain et al., in prep). Samen met die gegevens, en de gegevens die verzameld werden in een gelijkaardig onderzoek in de provincie Vlaams‐Brabant, beschikken we nu over een enorme hoeveelheid gegevens over de verspreiding van zolderbewonende vleermuizen in deze provincies. In 2017 startten, als vervolg op deze studie, gelijkaardige onderzoeken in de provincies Oost‐Vlaanderen en Limburg. Het valt buiten de directe scope van deze studie, maar deze enorme verzameling keutels en hun DNA‐extracten biedt ons de mogelijkheid om in de toekomst meer in detail te kijken naar de variabiliteit, genetische structuur en verwantschappen binnen van de Vlaamse vleermuizenpopulaties.
Vertaalde titel van de bijdrageBats on (church) attics in the province of Antwerp: Research on presence in and potential of historical buildings
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijNatuurpunt Studie
PublicatiestatusGepubliceerd - 2018

Thematische lijst

  • Provinciale prioritaire soorten
  • Stedelijk gebied

EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

  • vleermuizen (Chiroptera)

Geografische lijst

  • Antwerpen

Dit citeren