Beginnend chemisch herstel van verzuurde Vlaamse bosbodems

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  1630 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Atmosferische deposities van zwavel en stikstof droegen bij aan een versnelde verzuring van bosbodems in Vlaanderen tijdens de 2e helft van de 20e eeuw. Vanaf de jaren 1980 werden stapsgewijs maatregelen getroffen om de emissies van verzurende stoffen te verminderen. Wij analyseerden langetermijndata (1994‒2014) verzameld in de proefvlakken van het meetnet intensieve monitoring bosecosystemen en vonden daarbij voor het eerst aanwijzingen dat recent de intensiteit van verzuring verminderd is in Vlaamse bossen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftBosrevue
  Volume57
  Pagina's (van-tot)1-4
  Aantal pagina’s4
  ISSN1378-5990
  PublicatiestatusGepubliceerd - aug-2016

  Thematische lijst

  • Verzuring
  • Vermesting

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • bossen

  Beleidsmatig

  • bosbescherming
  • bodembescherming
  • nitraat
  • stikstof
  • sulfaat
  • ammonium
  • uitspoeling
  • pH
  • ANC
  • basische kationen
  • atmosferische depositie
  • bodemoplossing
  • milieubeleid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Vrije trefwoorden

  • ICP Forests
  • Level II
  • intensieve monitoring

  Dit citeren