Beheervoorstel voor de dijkvegetaties langs de getijdenafhankelijke Grote Nete en Kleine Nete (District 3)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

175 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het ontwikkelingstraject bestaat uit drie types onderhoudsbeheer (kruidige vegetatie; riet/ruigte en bomen/struiken) en vier types omvormingsbeheer (kruidige vegetatie; bomen/struiken; riet en exoten). De voorgestelde maatregelen gaan over (gefaseerd) maaibeheer, graasbeheer, hakhoutbeheer, cyclisch maaibeheer en exotenbeheer.
We formuleren ook nog enkele specifieke inrichtings- en beheermaatregelen met betrekking tot het inzaaien van pas aangelegde dijken en het initiële ontwikkelingsbeheer van deze nieuwe dijken.
Daarnaast geven we extra aandacht aan het beheer van invasieve plantenexoten zoals Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien en reuzenberenklauw.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s192
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.20

Thematische lijst

  • Regulier beheer
  • Exoten (beheer van natuur)
  • Schelde
  • Graslanden

Geografische lijst

  • Nete

Dit citeren