Beheervoorstel voor de ringdijk van de Polders van Kruibeke

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1218 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op de ringdijk van het gecontroleerd overstromingsgebied Polders van Kruibeke is het streefdoel de ontwikkeling van soortenrijk (glanshaver)grasland. Deze vegetatie biedt de hoogste erosiebestendigheid, heeft de laagste onderhoudskost en is ecologisch waardevol. In dit advies gaat het INBO na in welke mate de doelvegetatie aanwezig is en doet voorstellen voor een aangepast beheer. Omdat gefaseerd maaibeheer gunstig is voor ongewervelden, gaan we ook na of deze beheervorm hier toepasbaar is.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 2-dec-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4004

Thematische lijst

 • Exoten (beheer van natuur)
 • Schelde
 • Natuurherstel
 • Regulier beheer
 • Beheer
 • Ruimte
 • Sectoren
 • Beheer van natuur
 • Graslanden
 • Biotopen
 • Waterbeheer en drinkwater

Dit citeren