Beoordeling van de gevoeligheid van soorten en habitattypes van Europees belang bij verstoringingrepen

Jan Wouters (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  757 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Om ecologische schade te vermijden, moeten activiteiten of plannen met mogelijk schadelijke effecten doorgelicht worden. Het instrument ‘effectenindicator’ licht activiteiten in algemene termen door op mogelijke natuureffecten. De in dit advies weergegeven gevoeligheidstabellen geven de gevoeligheid op van soorten en biotopen voor effecten ten gevolge van menselijke activiteiten. De tabellen bevatten deze gegevens voor de soorten waarvoor gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen zijn opgesteld, aangevuld met aalscholver en nonnetje, die voldoen aan internationale criteria. Dit advies beschrijft ook de structuur van de tabellen, de wijze waarop ze tot stand gekomen zijn en de werkwijze voor het doorvoeren van aanpassingen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 30-okt-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2645

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten en habitats
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren