Bepalen van populatieniveaus van enkele doortrekkende en overwinterende watervogels ten behoeve van S-IHD "Schorren en polders van de Benedenschelde".

Geert Spanoghe (Hoofdauteur), Koen Devos

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3498 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In dit advies wordt onderzocht of het huidig populatieniveau van de wintertaling, bergeend, lepelaar, slobeend, kolgans, smient, kokmeeuw, blauwe kiekendief en waterrietzanger in SBZ-V BE2301336 en de deelgebieden "LSO" , "Groot Buitenschoor" en "Galgenschoor" kan bepaald worden met de beschikbare gegevens. Hetzelfde wordt nagegaan voor de seizoensgemiddelden en de seizoensmaxima van de kleine zwaan, pijlstaart, krakeend, kemphaan, kluut, goudplevier en grauwe gans.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-feb-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2894

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten
  • Vogels
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren