Bepaling van de verzurings- en mestgevoeligheid van vlaamse bosgebieden met gemodelleerde depositiefluxen: eindverslag van project VLINA 98/01, studie uitgevoerd voor rekening van Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling in opdrachtvan de Vlaams minister bevoegd voor natuurbehoud

Johan Neirynck, K de Ridder, D Langouche, T Wiedeman, A Kowalski, R Ceulemans, C Mensink, Peter Roskams, E van Ranst

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  1 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s192
  PublicatiestatusGepubliceerd - 11-okt-2001

  Thematische lijst

  • Vermesting
  • Verzuring
  • Verontreiniging

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B002-biofysica

  Dit citeren