Berekening van de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten voor overgangswateren en zoete getijdenwateren i.f.v. het tweede stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1816 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In uitvoering van de Kaderrichtlijn Water bereidt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid het tweede stroomgebiedbeheerplan voor. In functie daarvan werden voor de Vlaamse overgangswateren en zoetwatergetijdenwateren maatlatten opgesteld voor de biologische kwaliteitselementen en voor hydromorfologie. In dit advies worden de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten ‘Hydromorfologie’ en ‘Macrobenthos’ berekend voor een aantal waterlichamen van de Zeeschelde en wordt de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënt ‘Hydromorfologie’ berekend voor het waterlichaam ‘Havengeul IJzer’.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 7-jan-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3218

  Thematische lijst

  • Schelde
  • Kaderrichtlijn Water
  • Ruimte
  • Beleid
  • Kust en Estuaria

  Dit citeren