Berekening van de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten voor overgangswateren en zoete getijdenwateren i.f.v. het derde stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1739 Downloads (Pure)

Uittreksel

In uitvoering van de Kaderrichtlijn Water bereidt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid het derde stroomgebiedbeheerplan voor. Daarin moeten de meest recente monitoringsresultaten verwerkt worden om het toekomstig beheer voor de Vlaamse oppervlaktewateren vast te leggen. De resultaten moeten getoetst worden aan de maatlatten voor de Vlaamse overgangswateren en zoetwatergetijdenwateren. Hiertoe worden in dit advies de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten ‘Hydromorfologie’, ‘Macrofyten’ en ‘Macrobenthos’ berekend voor een aantal waterlichamen van de Zeeschelde en het waterlichaam ‘Havengeul IJzer’.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-aug-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3801

Thematische lijst

  • IJzer
  • Schelde
  • Soorten en biotopen
  • Estuaria
  • Kust en Estuaria
  • Biotopen
  • Waterbeheer en drinkwater

Dit citeren