Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2017-2019

Yasmine Verzelen (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

153 Downloads (Pure)

Uittreksel

De jacht op patrijs mag alleen worden uitgeoefend binnen een erkende wildbeheereenheid (WBE) en indien aan twee voorwaarden is voldaan. Een van de voorwaarden heeft betrekking op het aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte in de betreffende WBE. In dit advies wordt, op basis van de gerapporteerde voorjaarsstand over de afgelopen 3 jaar, per WBE het aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte berekend.
TaalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 7-sep-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4003

Thematische lijst

 • Jacht (soortenbeleid)
 • Jacht (beheer van fauna)
 • Soorten en biotopen
 • Jacht (maatschappij)
 • Fauna
 • Soortenbeleid
 • Akkervogels
 • Beheer
 • Beheer van fauna
 • Jacht (sectoren)
 • Sectoren
 • Maatschappij
 • Vogels
 • Wild (schadebeheer)

Dit citeren