Bestrijding van de Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1275 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Amerikaanse stierkikker is al sinds het begin van de jaren 90 aanwezig in Vlaanderen. Sindsdien heeft de soort zich kunnen vestigen in de Grote Netevallei, Hoogstraten, Arendonk, Kasterlee, de Dommelvallei en Het Grootbroek. Onder impuls van het Interreg INVEXO-project wordt er sinds 2010 gestructureerd actie ondernomen om de soort in te perken. Dit gebeurt voornamelijk met dubbele
schietfuiken. Maar ook het leegpompen en dempen van vijvers, bepoten met snoek en afschot worden toegepast. Het beheer heeft er toe geleid dat de populatie in Hoogstraten uitgeroeid is. Naast beheer wordt in Vlaanderen ook volop ingezet op innovatie met name de SMRT-methode en eDNA-staalname.
Oorspronkelijke taalNederlands
Artikel nummer2
TijdschriftRAVON
Volume76
Exemplaarnummer22/1
Pagina's (van-tot)4-8
Aantal pagina’s5
PublicatiestatusGepubliceerd - 3-mrt-2020

Thematische lijst

 • Exoten (beheer van fauna)
 • Exoten (beheer)
 • Amfibieën en reptielen

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • B005-dierkunde

Taxonomische lijst

 • amfibieën (Amphibia)
 • Amerikaanse brulkikker
 • Amerikaanse stierkikker
 • stierkikker
 • brulkikker
 • Lithobates catesbeianus
 • Rana catesbeiana

Beleidsmatig

 • soortgericht natuurbeheer

Geografische lijst

 • Atlantisch Vlaanderen
 • Vlaanderen
 • Antwerpen
 • Limburg
 • Vlaams Brabant

Technologisch

 • genetische technieken
 • eDNA
 • veldwerk (observatie en staalname)
 • Fuiken

Vrije trefwoorden

 • invasive alien species
 • IAS management
 • IAS Regulation
 • non-native species

Dit citeren