Bijzondere korstzwammen in het Zoniënwoud: Mycoacia nothofagi & Aporpium canescens

Lowie Tondeleir, Glen Dierickx, Nathan Schoutteten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

Uittreksel

Afgelopen jaren werd door de onderzoeksgroep Mycologie i.s.m. INBO heel wat inventarisaewerk verricht in de kern van het Zoniënwoud: het Kersselaerspleyn. Deze inspanningen hebben geleid tot de ontdekking van enkele bijzondere soorten voor België. Hier lichten we twee zulke soorten uit, Aporpium canescens (P. Karst) Bondartsev & Singer en Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden. Beide zwammen beklemtonen het Zoniënwoud als uitzonderlijk gebied, daar zij gekend zijn als indicatoren voor kwalitaef, oud bos.
Oorspronkelijke taalNederlands
Volume16
Exemplaarnummer4
Pagina's (van-tot)9-12
Aantal pagina’s4
PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2023

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bos

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

Taxonomische lijst

  • houtzwammen (Aphyllophorales)
  • schimmels en zwammen (Fungi)

Dit citeren