Bio-logging Data in Darwin Core: Use Cases

Peggy Newman, Jonathan Pye, Sarah C Davidson, Peter Desmet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

149 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Bio-logging Data in Darwin Core: Use Cases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen