Biological assessment of some wadable rivers in Turkey using fish data: a statistical approach

Mehmet Borga Ergönül, Jan Breine, Erika Van den Bergh, Hümeyra Bahçeci

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEnvironment, Development and Sustainability
Pagina's (van-tot)1-41
ISSN1387-585X
DOI's
PublicatiestatusE-publicatie voorafgaand op geprinte versie - 26-nov-2019

Thematische lijst

  • Beleid
  • Milieu

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

  • Kaderrichtlijn Water (KRW)

Geografische lijst

  • Azië

Technologisch

  • modellering

Dit citeren