Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart PAS-maatwerk 2015

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1664 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van het PAS maatwerk heeft het Agentschap voor Natuur en Bos vragen bij de actuele habitatwaardigheid van 85 percelen, verspreid gelegen over gans Vlaanderen. Men vraagt om, bij voorkeur met een terreinbezoek, de Natura 2000-habitattypen te controleren. Voor de meerderheid van de percelen is het actuele Natura 2000-habitattype bepaald op het terrein. Goed gekende locaties en recent gekarteerde percelen werden via desktopcontrole geactualiseerd. De resultaten zijn verwerkt in een afzonderlijke kaartlaag (in bijlage 1).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 19-okt-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3343

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beleid
  • Habitats

  Dit citeren