'Bluebell-mania' in Hallerbos

Kris Vandekerkhove, Patrick Huvenne, Pierre Kestemont

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek niet door INBO uitgegevenpeer review

979 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TitelHow to balance forestry and biodiversity conservation : A view across Europe
Editorsfrank Krumm, Andreas Schuck, Andreas Rigling
Aantal pagina’s4
Plaats productieBirmensdorf
Publicatiedatumdec-2020
Pagina's542-545
ISBN van geprinte versieISBN:978-3-905621-62-4
PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2020

Thematische Lijst 2020

  • Bos

Thematische lijst

  • Beheer van bos

EWI Biomedische wetenschappen

  • B430-bosbouw

Beleidsmatig

  • bos- en landbouwbeleid

Dit citeren