Bosmieren, roofmieren en dienaarmieren in de Kalmthoutse Heide

W Dekoninck, M Wouters, Tim Adriaens, Jean-Pierre Maelfait

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  1726 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftAntenne : tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie
  Volume1
  Exemplaarnummer3
  Pagina's (van-tot)16-20
  Aantal pagina’s5
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2007

  Thematische lijst

  • Insecten
  • Heiden en hoogveen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B005-dierkunde
  • B003-ecologie
  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • mieren (Formicidae)
  • insecten (Insecta)

  Beleidsmatig

  • soortgericht natuurbeheer

  Dit citeren