Bosvitaliteitsinventaris 2022. Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

872 Downloads (Pure)

Uittreksel

De Vlaamse bosvitaliteitsinventaris geeft aan dat iets meer dan een vierde van de bomen in ons meetnet beschadigd is (26,5%). We beschouwen een boom als beschadigd wanneer meer dan 25% van de bladeren ontbreekt. Deze schade kan onder de vorm van bladverlies, maar ook door sterfte van scheuten, twijgen of takken. In extreme gevallen sterft de volledige boom.

In 2022 inventariseerden we 1486 bomen in 78 meetlocaties van het netwerk. De soorten met het hoogste percentage beschadigde bomen zijn zomereik en Corsicaanse den met respectievelijk 35,7% en 39,3% beschadigde bomen.

Bijna alle boomsoorten vertoonden een achteruitgang van de gezondheidstoestand. De weersomstandigheden in 2022 contrasteerden met die van 2021. Langdurige droogte veroorzaakte verkleuring en vroegtijdig bladverlies. Door storm braken takken af of waaiden bomen om. Bij zomereik zorgde een toename van insectenvraat voor hogere bladverliesscores.

Stikstofneerslag is een hardnekkig probleem en klimaatverandering bezorgt de natuur extra stress. Zachte winters en warme zomers bevorderen aantastingen door schimmels en insecten. Verder kunnen onvoorzichtig beheer en een ongunstige groeiplaats de gezondheidstoestand van bomen nadelig beïnvloeden. Nieuwe invasieve exoten richten op zeer korte tijd schade aan, zoals het vals essenvlieskelkje, een schimmel die de essenziekte of essentaksterfte veroorzaakt.
Oorspronkelijke taalNederlands
Aantal pagina’s115
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.4

Thematische Lijst 2020

  • Bos

Dit citeren