Broader head, stronger bite: In vivo bite forces in European eel Anguilla anguilla

J De Meyer, A Herrel, Claude Belpaire, G Goemans, C Ide, B De Kegel, J Christiaens, D Adriaens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

18 Downloads (Pure)

Uittreksel

This work examined three different phenotypes of the yellow-eel stage of the European eel Anguilla anguilla, broad-heads, narrow-heads and eels with an intermediate head shape. The aim was to see whether broad-headed A. anguilla, which generally consume harder, larger prey, such as crustaceans and fish, exerted greater bite force than the narrow-headed variant, which mainly consume soft, small prey such as chironomid larvae. It was found that in 99 yellow A. anguilla, in vivo bite force of broad-heads are higher compared with narrow-heads and intermediates.

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of Fish Biology
Volume92
Exemplaarnummer1
Pagina's (van-tot)268-273
Aantal pagina’s6
ISSN0022-1112
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - jan-2018

Thematische lijst

  • Vissen

EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

  • palingen (Anguillidae)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Broader head, stronger bite: In vivo bite forces in European eel Anguilla anguilla'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren