Broader head, stronger bite: In vivo bite forces in European eel Anguilla anguilla

J De Meyer, A Herrel, Claude Belpaire, G Goemans, C Ide, B De Kegel, J Christiaens, D Adriaens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Broader head, stronger bite: In vivo bite forces in European eel Anguilla anguilla'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Aarde en milieuwetenschappen