Broedvogels voelen zich hier thuis: Onderzoeker Wim Mertens over de evolutie van vogelsoorten in de Sigmagebieden

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

Uittreksel

Naarmate meer Sigmagebieden worden ingericht, neemt hun belang ook toe voor vogels. “Uit monitoring blijkt dat we voor enkele doelsoorten nu al de doelstellingen hebben gehaald, voor andere soorten gaat het de goede richting uit. Een knap resultaat, kijk naar de explosie van kleine zangvogels. Maar andere soorten, waaronder viseters, hebben het nog moeilijk. Mijn collega's werken hard aan de inrichting van leefgebied voor deze soorten. Helaas vormt de waterkwaliteit van onze beken en rivieren – ook al is die de laatste twintig jaar spectaculair verbeterd – nog steeds een heikel punt”, vertelt onderzoeker Wim Mertens van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).
Oorspronkelijke taalNederlands
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur

Thematische lijst

 • Soorten en biotopen

Taxonomische lijst

 • vogels (Aves)

Beleidsmatig

 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Vlaams beschermde natuur
 • speciale beschermingszones (SBZ)
 • natuurbeleid
 • Natura 2000

Geografische lijst

 • Schelde
 • Vlaanderen
 • België

Technologisch

 • veldwerk (aanleg terreinen)

Dit citeren