Burned area detection and burn severity assessment of a heathland fire in Belgium using airborne imaging spectroscopy (APEX)

Lennert Schepers, Birgen Haest, Sander Veraverbeke, Toon Spanhove, Jeroen Vanden Borre, Rudi Goossens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  262 Downloads (Pure)
  TaalEngels
  TijdschriftRemote Sensing
  Volume6
  Exemplaarnummer3
  Pagina's (van-tot)1803-1826
  Aantal pagina's24
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • N2000 monitoring
  • Heiden en hoogveen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B270-plantenecologie
  • B290-fytogeografie

  Technologisch

  • beeldverwerking
  • remote sensing

  Dit citeren