Calculating dry deposition and canopy exchange with the canopy budget model: review of assumptions and application to two deciduous forests

Jeroen Staelens, D Houle, A De Schrijver, Johan Neirynck, K Verheyen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Calculating dry deposition and canopy exchange with the canopy budget model: review of assumptions and application to two deciduous forests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Chemische stoffen

    Engineering en materiaalwetenschappen