Calculating dry deposition and canopy exchange with the canopy budget model: review of assumptions and application to two deciduous forests

Jeroen Staelens, D Houle, A De Schrijver, Johan Neirynck, K Verheyen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  12 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Calculating dry deposition and canopy exchange with the canopy budget model: review of assumptions and application to two deciduous forests'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen